Figaro japon / April issue

FIGARO-D
FIGARO-E
Photo: Yoshiyuki Nagatomo
Stylist: Rena Senba
Makeup: RYUJI
Hair: Jun Goto