Make-up Photos

x3-1makeup
x3-10makeup
x3-11makeup
x3-12makeup
x3-13makeup
x3-14makeup
x3-15makeup
x3-16makeup
x3-17makeup
x3-18makeup
x3-19makeup
x3-20makeup
x3-21makeup
x3-22makeup
x3-23makeup
x3-24makeup
x3-25makeup
x3-26makeup
x3-027makeup
x3-28makeup
x3-29makeup
x3-30makeup
x3-31makeup
x3-32makeup
Photo: Hajime Watanabe (diapositive)
Beauty Creator: RYUJI
Art Director: Michihiro Ishizaki (doppo)
Graphic Designer: Koichi Sugiyama (doppo)
Printing: Taiyo Printing